Terug

 Hoe werkt een aanvraag?

 Een aanvraag komt bij het bestuur binnen. Op de bestuursvergadering (tweemaal per jaar) bekijkt het bestuur van Stuwkracht 10 eerst of de aanvraag aan de doelstelling voldoet en of de onderbouwing klopt. Daarna wordt de hoogte van de bijdrage bepaald.

Bij spoedeisende zaken overlegt het bestuur telefonisch of per email. Zo kan een besluit vrijwel onmiddellijk genomen worden.