Startpagina

 Geschiedenis

 Achtergrond

 Geven

 Ontvangen

 ANBI

Doe mee, help anoniem mensen in Nederland en daarbuiten die in acute nood zitten.

Help Stuwkracht 10 helpen! Aan welke projecten

moet ik denken? Aan kleinschalige projecten in binnen- en buitenland; aan initiatieven op het gebied van geweldloos samenleven of verzoening ergens in de wereld;

aan ondersteuning van studieprojecten;aan hulp aan (individuele) vluchtelingen.

- Aan steun aan particulieren, aangebracht door doopsgezinde

   gemeenten;

- aan VluchtelingenWerk Drachten;

- aan een drukmachine voor INDRAP in Niger;

- aan een wasmachine voor een ziekenhuis in Shirati.

- enzovoort

Stuwkracht 10 heeft contacten met

andere doopsgezinde organisaties.

Denk aan Doopsgezind Wereld-

Werk, Doopsgezinde Zending,

Mennonite Central Committee.

Stuwkracht 10 heeft een

onbezoldigd bestuur. Er blijft

niets aan de strijkstok hangen.

U geeft anoniem. De penningmeester verantwoordt jaarlijks de besteding van de donaties aan de donateurs persoonlijk.

.