Startpagina

 Geschiedenis

 Achtergrond

 Geven

 Ontvangen

 ANBI

Hoe is Stuwkracht 10 ontstaan?

Tijdens het Doopsgezind

Wereldcongres 1967 in

Amsterdam riep Elmer Neufeld

de aanwezige wereldbroederschap

op om vrijwillig 10% van

het inkomen te geven

voor de nood in de wereld.

Hij kreeg applaus.

Maar met applaus alleen

geef je nog niets, vond Jetze Jorritsma.

Hij en nog bijna honderd doopsgezinden voegden de daad bij het woord en

gaven vanaf toen jaarlijks 10%

van hun inkomen of zoveel

als zij konden missen:

Stuwkracht 10 was een feit.

De oproep uit 1967

is nog steeds actueel

10%, is dat niet

een beetje veel?


Alles is relatief.

Worden we in de bijbel

niet opgeroepen om tienden in de poort te leggen voor de Leviet,

de vreemdeling, de wees en de weduwe?

Ook met een symbolisch bedrag maakt

u Stuwkracht 10 blij.

Want u zegt daarmee dat u ons initiatief steunt.